İhale Sözleşmesi İmzalandı
İlçemizin girişini cazibe haline getirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanan yeni şehirlerarası otogarımız 1 Kasım 2021 tarihinden önce vatandaşlarımıza hizmet vermesi planlanmaktadır.

Mevcut terminal alanımıza daha modern hizmet vermesi amacıyla planladığımız 485 ada 3 parselde (1295’49m2) arsa alanı bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesini tamamladık.
25 Şubat 2021 günü saat 16.00’da gerçekleşen ihaleye 3 firma katılım sağladı. İhale belediyemize ihale şartnamesinde belirlenen 7 adet bağımsız bölüm (mesken)  + 160.000 TL bedelden çıkmış olup, toplam 24 daire 2 iş yeri olarak hayata geçecek projede ihalenin yaklaşık %37’sine tekabül eden 7 adet mesken (4 adet 3+1, 3 adet 2+1) + 825.000 TL bedelle ihale sonuçlandırılmıştır. İhaleyi kazanan İsfendiyar Mühendislik İnşaat firması ile yer teslim tarihinden itibaren 500 gün içerisinde tamamlanması gereken projenin sözleşmesi Belediye Başkanımız Sayın Muammer Yanık tarafından imzalandı.
İlçemize hayırlara vesile olmasını dileriz.